Logo Hladnjače Fruvela na kome je prikazana pahulja, koja simbolizuje hladnjaču, i slovo F-ruvela
Komore u hladnjači Fruvela d.o.o

Hladnjača za voće u Srbiji Fruvela - Fruvela d.o.o

Društvo za proizvodnju, preradu, usluge i trgovinu Fruvela d.o.o. osnovano je 2006. godine. Fruvelu je osnovao g-din Aleksandar Brkić.

Fruvela d.o.o Proizvodnja i prerada voća - Usluge i trgovina

Društvo za proizvodnju, preradu, usluge i trgovinu Fruvela d.o.o. osnovano je 2006. godine.

Fruvelu je osnovao g-din Aleksandar Brkić

Osnivač društva Fruvela, g-din Aleksandar Brkić, dipl. ecc., bivši dugogodišnji direktor banke specijalizovane za finansiranja u poljoprivredi, sa iskustvom dužim od 40 godina, rukovodio je poslovima kreditiranja 25 godina.

Aleksandar Brkić je želeo da svojim iskustvom pomogne posustaloj privredi i osnovao je privredno društvo Fruvela.

Fruvela je ubrzo postala vlasnik hladnjače za voće Fruvela

Hladnjača Fruvela zgrada u Lajkovcu, vlasništvo društva za proizvodnju preradu usluge i trgovinu Fruvela d.o.oPrivredno društvo Fruvela je ubrzo postalo vlasnik objekta hladnjače za voće Fruvela u Lajkovcu (nekadašnje zadružne hladnjače). Veoma brzo je pokrenuta proizvodnja u hladnjači.

Hladnjača Fruvela je opsluživala druge hladnjače za voće

Hladnjača Fruvela je opsluživala druge hladnjače za voće tokom prve sezone svog rada - 2007. godine, odnosno poslovanje je usmeravala uglavnom na uslužnu delatnost za račun hladnjača čiji su kapaciteti bili nedovoljni da prime i prerade ukupne količine otkupljenog voća.

Hladnjača Fruvela počinje sopstvenu proizvodnju, otkup i preradu voća

Sopstvena proizvodnja proizvoda od voća višanja u hladnjači FruvelaHladnjača Fruvela je otkupila i preradila, u sezoni 2008., za svoje kapacitete, minimalne količine voća - čime je označen početak sopstvene proizvodnje.

Hladnjača Fruvela - vodeća hladnjača za voće u Srbiji i u ovom delu Evrope

Hladnjača Fruvela, kvalitetom svojih proizvoda svake sezone učvršćuje mesto na tržištu prehrambenih proizvoda, na kojem bi u bliskoj budućnosti trebalo da preuzme vodeću ulogu u Srbiji i u ovom delu Evrope.

Hladnjača za voće Fruvela

Prerada višanja u hladnjači FruvelaPrerada višanja
Prerada voća u hladnjači Fruvela

Hladnjača - Voće - Jagode

Jagode proizvedene u hladnjači za voće FruvelaHladnjača Fruvela otkupljuje i proizvodi voće jagode
u sledećim oblicima:

  1. Duboko zamrznuta jagodа rolend
  2. Duboko zamrznuta jagodа original
  3. Duboko zamrznuta jagodа blok
Hladnjača - Voće - Višnje

Višnje proizvedene u hladnjači za voće FruvelaHladnjača Fruvela otkupljuje i proizvodi voće višnje
u sledećim oblicima:

  1. Duboko zamrznutа višnjа bez koštice
  2. Duboko zamrznutа višnjа sa košticom
  3. Svežа višnjа