Hladnjača Fruvela logo na kome je prikazana pahulja, koja simbolizuje hladnjaču, i slovo F-ruvela
Hladnjača Fruvela poseduje stanicu za preradu vode

Hladnjača za voće Fruvela ima veliki kapacitet

Kapacitet hladnjače za voće Fruvela je veliki i iznosi približno 6.500 tona. Od ukupnog kapaciteta hladnjače za voće 3.500 tona je na alternativnom režimu rada 0ºC ili -20º C, a oko 3000 tona je isključivo na režimu -20º C.

Hladnjača za voće Fruvela ima veliki kapacitet zamrzavanja voća

Hladnjača za voće Fruvela ima veliki kapacitet zamrzavanja voća.

Kapacitet hladnjače za voće iznosi približno 6.500 t, od čega je oko 3.500 t na alternativnom režimu rada 0ºC ili -20º C, a oko 3000 t je isključivo na režimu -20º C.

U Hladnjači za voće Fruvela su instalirana tri protočna tunela

Protočni tunel Frigoscandia model 26Hladnjača za voće ima tri protočna tunela: Frigoscandia model 44M , Lewis i Frigoscandia model 26, kao i jedan klasičan tunel. Kapaciteti tunela (na bazi graška) su, respektivno: 2000 kg/h, 2500 kg/h i 4500 kg/h, dok je kapacitet klasičnog tunela 60 t za 24 h.

Hladnjača Fruvela poseduje respektabilan smeštajno pothladni kapacitet zamrzavanja voća

Hladnjača Fruvela poseduje kako respektabilan smeštajno-pothladni, tako i izvanredan kapacitet zamrzavanja voća - kapacitet zamrzavanja prelazi 10.000 kg/h (10 t/h)!

Prerada Otkup voća - Prerada i otkup višanja

Prerada i otkup višanja, šljiva, malina, kupina, jagoda, kajsija

Pogon prerade u hladnjaci FruvelaKada je u pitanju prerada i otkup voća, hladnjača Fruvela od opreme poseduje linije za preradu voća višanja, šljiva, malina, kupina, jagoda, kajsija itd.

Prerada i otkup višanja su usko specijalizovane aktivnosti hladnjače Fruvela.

Otkup višanja - Otkup voća

Otkup višanja, hladnjača za voće Fruvela je i ove godine dočekala potpuno spremna.

Javite se za otkup višanja na vreme, nudimo Vam sigurnost i korektnu cenu otkupa, poruka je iz hladnjače Fruvela kada je u pitanju otkup višanja.

Hladnjača za voće Fruvela poseduje sisteme za proizvodnju pekmeza i suvog voća

Hladnjača Fruvela je opremljena sa sopstvenim sistemom vodosnabdevanja

Vodotoranj hladnjače Fruvela za smeštaj vode kapaciteta 220 m3Hladnjača za voće poseduje kotlarnicu sa kotlovima za brzu proizvodnju tehničke pare neophodnu u proizvodnji pekmeza, ili npr. za proizvodnju sušenih proizvoda (suvog voća), sopstveni sistem vodosnabdevanja u čijem se sklopu nalazi pet bunara, vodostanicu za preradu i prečišćavanje vode, vodotoranj za smeštaj vode (kapaciteta 220 m3) i sistem za prečišćavanje otpadnih voda sa završnom fazom prerade u smislu truljenja čvrstog otpada.

Hladnjača za voće Fruvela

Prerada i otkup višanja u hladnjači za voće FruvelaPrerada višanja
Prerada voća u hladnjači Fruvela

Hladnjača - Voće - Jagode

Jagode proizvedene u hladnjači za voće FruvelaHladnjača Fruvela otkupljuje i proizvodi voće jagode
u sledećim oblicima:

  1. Duboko zamrznuta jagodа rolend
  2. Duboko zamrznuta jagodа original
  3. Duboko zamrznuta jagodа blok
Hladnjača - Voće - Višnje

Višnje proizvedene u hladnjači za voće FruvelaHladnjača Fruvela otkupljuje i proizvodi voće višnje
u sledećim oblicima:

  1. Duboko zamrznutа višnjа bez koštice
  2. Duboko zamrznutа višnjа sa košticom
  3. Svežа višnjа